söndag 6 juli 2008

F - skatt

Behöver du en F-skattesedel? Du kanske har en F-skattesedel utan att förstå vad den innebär? I denna artikel beskriver vi kort vad F-skatten innebär.

F-skatt
är egentligen förkortning för företags- eller företagarskatt. F-skatten är ett samlingsnamn för moms och inkomstskatt. F-skatten grundar sig på en preliminär självdeklaration. I denna uppskattar företagaren hur mycket firman kommer att tjäna under året och därmed hur mycket skatt som ska betalas in. Inbetalningen av F-skatt sker varje månad. I F-skatten ingår företagets inkomstskatt och/eller moms. Många företag redovisar och betalar sin moms varje eller var tredje månad. Om F-skatten är för låg varje månad riskerar företagaren en skattesmäll när den slutliga skatten fastställs.

F-skattesedeln talar inte om hur mycket eller vilka skatter företaget betalar. Att en firma har en F-skattesedel säger bara att företaget uppfyller vissa grundläggande krav som Skatteverket ställer på ett företag i Sverige med avseende på skattebetalningar. När du som företagare visar upp F-skattesedeln för en uppdragsgivare vet denne att du tar ansvar för och betalar dina skatter. Visar du inte upp F-skattesedeln när du utför tjänster kan uppdragsgivaren bli skyldig att betala dina arbetsgivaravgifter.

Företagarens körkort. I bland kallar man F-skattesedeln för företagarens körkort. Detta gäller i synnerhet företag som tillhandahåller tjänster. Om du inte har F-skattesedel blir uppdragsgivaren skyldig att betala dina arbetsgivaravgifter. Du behandlas då skattemässigt som en anställd av uppdragsgivaren.
Andra bloggar om: , , ,

Technorati Tags: , ,

onsdag 2 juli 2008

Enskildfirma.blogspot.com

Välkommen till Enskildfirma.blogspot.com. I denna blogg kommer vi skriva om nyheter, tips och råd för dig som driver eller att tänkt att starta eget företag i företagsformen enskild firma.

Frågor som kommer att behandlas är bla skatter, bokföring, redovisning, deklarationer och avdrag.